divendres, 12 de febrer de 2010

Per un Espai de Comunicació Nacional: Sense Fronteres (Barcelona, 17 de febrer, a les 8 del vespre)

Els informes de Media.cat, els problemes pels quals passa la difusió de les emissores en llengua catalana arran de la digitalització, la decisió de reduir la distribució efectiva del diari Avui a l'àmbit de les quatre províncies, ens mostren les dificultats que existeixen per bastir un espai de comunicació nacional. Un espai ben necessari per a la premsa feta i pensada en català, si no vol córrer el perill d'ofegar-se en compartiments estancs. També ho és per a projectes locals i comarcals que, a través d'una col·laboració en aquest espai, poden millorar les seves perspectives de viabilitat i d'independència.

La Iniciativa Legislativa Popular "Televisió sense fronteres" vol resoldre els impediments a la recepció de les poques televisions públiques que emeten en català, gallec o basc per part dels territoris respectius en l'estat espanyol. Assolir les 500.000 signatures per presentar aquesta ILP i fer pressió popular per tal que prosperi la llei corresponent, contribuiria a un aspecte de la solució. Quedaria, però, encara, la qüestió de les terres catalanes situades fora de l'estat espanyol. I també la qüestió, no pas menys important, d'uns mitjans de comunicació amb una perspectiva nacional completa i centrada, i al servei i disposició del poble català.

Cap comentari: